050 – 525 1234

Collectieve pensioenregeling

Wij zijn gespecialiseerd in het adviseren en beheren van pensioenregelingen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Omdat we er zoveel vanaf weten, kunnen we u ook een gedegen advies geven. Dat is dan ook precies wat wij dagelijks doen: adviseren aan ondernemers, directeur-grootaandeelhouders (DGA’s), ondernemingsraden en HR-adviseurs. Behalve specialisten zijn we ook nuchtere Noorderlingen, wars van wollige taal, ingewikkelde constructies en verborgen kleine lettertjes.

Een helder verhaal en een begrijpelijk advies

Pensioen en arbeidsongeschiktheid; voor uw medewerkers zijn het vaak abstracte begrippen, die pas écht betekenis krijgen als ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken.

Maar wat als dan blijkt dat het niet goed geregeld is? Als ondernemer loopt u risico op een pensioengat. En hoe is het pensioen van uw medewerkers geregeld? Wat gebeurt er als ze arbeidsongeschikt raken? Om nare scenario’s te voorkomen, kunt u het beter naar behoren regelen. Want ook dat is goed werkgeverschap!

Daarbij helpen wij u graag: samen brengen we in kaart wat de wensen en mogelijkheden zijn voor u en/ of voor uw medewerkers. Helder, begrijpelijk en zonder poespas.

Een pensioenregeling voor uw medewerkers

Wij beheren en adviseren. Vanuit kennis, overzicht en visie.

Wilt u pensioenadvies?

Firmo Pensioenadvies

Bekijk wie we zijn en wat ons drijft

Als u besluit om met ons in zee te gaan, dan:

1. Gaan we met elkaar in gesprek om te inventariseren wat de huidige situatie is en wat de wensen en doelen voor de toekomst zijn. Daarnaast bekijken we wat de risico’s zijn voor u zelf en/of voor uw werknemers.

2. Geven we u een gedegen en passend advies, waarbij we voor u inzichtelijk maken welke keuzes u heeft en wat de consequenties daarvan zijn.

3. Beheren wij uw pensioenregeling(en) en/ of arbeidsongeschiktheidsverzekering(en). We controleren regelmatig of de regeling(en) nog voldoen aan uw verwachting én we zorgen dat ze altijd voldoen aan de meest actuele wetgeving en wettelijke vereisten. En wilt u het toch anders? Dan gaan we weer met elkaar in gesprek en doen we nog een rondje stap één, twee en drie.

Welk verschil kunnen wij voor u maken?

We kunnen u alles uit handen nemen en dat geeft rust. Want pensioen en arbeidsongeschiktheid is complexe materie, vanwege de juridische en fiscale wetgeving en de verschillende aanbieders, die allemaal hun eigen werkwijzen, producten en voorwaarden hebben.

Wij beantwoorden uw vragen, geven passend advies, zetten desgewenst een collectieve pensioenregeling op of maken een financiële planning. En: we hebben aandacht voor u en uw werknemers, de lijnen zijn kort, onze communicatie is helder én we zijn gepokt en gemazeld in de wereld van de pensioenen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Neem contact met ons op